Stavební družstvo Atlanta vzniklo v roce 2001. Jako hlavní činnost můžeme považovat výstavbu bytů, nebytových prostor a developerské projekty.

Mezi důležité realizované projekty patří projekt v lokalitě Žižkovy kasárna, kde proběhl nákup pozemků, demolice a příprava území pro výstavbu bytů, garáží, rodinných domů, komerčních prostor a obchodního centra.

Realizovaný projekt - Žižkovy kasárna

Bytové domy - Přímětice